Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Draugystės rankos III“.
2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Siekiame būti sveiki ir gražūs“.
2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“.
2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Bendraamžiai – bendraamžiams“.

2009 m. laimėta 2000 Lt dalyvauti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje „Augu stiprus ir sveikas II“. Projekto koordinatorė J. J. Bajariūnienė.
2009 m. laimėta 700 Lt vaikų socializacijos programai „Pasibelsk į mano širdį – 2“. Projekto koordinatorė Br. Mainonienė.
2009 m.laimėta 300 Lt pilietinio ir tautinio ugdymo projektui „Noriu pažinti Lietuvą“. Projekto koordinatorė Br. Mainonienė.

2008 m. laimėta 2500 Lt vaikų socializacijos programai „Pasibelsk į mano širdį“.
2008 m. laimėta 1300 Lt Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektui „Augu stiprus ir sveikas“.
2008 m. laimėta 1100 Lt psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektui „Draugystės rankos II“.

2007 m. laimėta 1100 Lt psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programai „Draugystės rankos!“.

2006 m. įgyvendintas projektas „Vaikų vasaros poilsio stovykla „Šaltinėlis“ – 2000 Lt.
2006 m. laimėta 4000 Lt projektui vaikų ir paauglių prevencija „Gėris sėjamas vaikystėje“.
2006 m. laimėta 2300 Lt pirminės nakomanijos projektui „Pasakykime blogiui ne“.

Buvo teikta paraiška ES struktūriniams fondams finansinei paramai gauti pagal 1 prioritetą ir 1.2 priemonę „Pasvalio specialiosios internatinės mokyklos pastato energetinio ūkio renovacijai“.
Pateikta paraiška Europos regioninės plėtros fondo paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę. Techninės paramos projekto pavadinimas „Profesinio lavinimo skyrius Pasvalio specialiojoje internatinėje mokykloje jaunuoliams su protine ar kompleksine negale“.

Kiekvienais mokslo metais mokykla dalyvauja Pirminės narkomanijos prevencijos projektų rėmimo konkurse.
Pirminės narkomanijos prevencijos projektų rėmimo 2005 m. konkurse projektas „Mano ateitis – mano rankose“ laimėjo 2000 Lt, kuris buvo sėkmingai įgyvendintas.
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų konkurse programa „Rytdiena prasideda šiandien“ laimėjo 1000 Lt.
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa laimėjo 1500 Lt.
Yra teikiamos paraiškos ir į Europos regioninės plėtros fondus.
2005 m. mokykla dalyvavo Kryptingo vaikų užimtumo projektų rėmimo konkurse, taip pat vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos konkurse.