Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

2021 METŲ MOKYKLOS MOKIN2021 METŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ (rajoninių, respublikinių, tarptautinių) REZULTATAI

Dalyviams padėkos raštai,pedagogams pažyma

Miesto, mokyklos olimpiados, konkurso
ar kito renginio pavadinimas

Data  Klasė Įvertinimas Pedagogo pareigybė
 Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"  2021-01-13  Visi mokiniai  Padėka  Visa bendruomenė
Respublikinis priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Raidžių ir garsų pasauly“ kūrimo projektas. 2021-01-20-  2021-02-20  -   Mokytojų grupė
Respublikinis virtualaus konkurso “Aš laimingas, kai…” 2021-02-22-2021-03-10 I soc. įgūd.kl.    Padėka  Mokytoja
Šilutės rajono “Diemedžio” ugdymo centro Respublikinė virtuali specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu Žemei“.  2021-03-20  5 lav.,               7 lav.,          Padėkos raštai Mokytojų grupė 
9 lav.,               7 spec., 
  II- III m.m. soc. įgūdžių kl. 
Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų  projekto „Miklūs  piršteliai – graži kalbelė” - virtuali mokymo priemonių paroda. 2021-04-01-    2021-04-30     Mokytojų grupė
Gelgaudiškio “Šaltinio” specialiojo ugdymo centro Tarptautinis meninis kūrybinis projektas-paroda “Spalvoti žodžiai mamai”, skirtas mokiniams, turintiems SUP    2021-05 25 spec.; lav.; soc.įg. ugd. klasių mokiniai   Padėkos raštai mokiniams;  16 pedagogų 
 Pedagogams - metodinės veiklos pažymos.
Respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda “Velykų margutis”  2021-03-08-30  Pailgintos grupės kolektyvinis darbas    Auklėtoja
9 lav.  Mokytoja
Panevėžio “Šviesos” specialiojo centro, Respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda-konkursas  “Laiškas žemei”.  2021-03-22         04-12

7 spec. kl 

10 spec. kl

 Diplomai Mokytoja
Respublikinis skaitmeninių mokymo priemonių projektas “Skaičių labirintas”.  2021-03-16 - 2021-04-26      Auklėtoja
Respublikinė  virtuali specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių darbų projektas-paroda “Vaikų velykėlės”   2021-03-04  10 spec.      Mokytoja
6 spec.     
 Regioninė kūrybinė paroda „Matematika linksmai“   2021-03    5 spec.    Padėkos raštai  Mokytojai
6 spec.   Logopedės
 I m.m. soc. įgūdžių kl.  
 Panevėžio “Šviesos” specialiojo centro Respublikinė SUP mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda - konkursas “Pirmieji pavasario pranašai”  2021-03-31 III m.m. soc. įg.,  Diplomas II-vieta  Mokytoja
I-III m. m. soc Padėkos raštai Mokytojai
4 lav.  
7 lav.  
II m.m. s.į.  
Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro Respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių fotografijų konkursas “Žemės mintys” 2021-03-03- 04-10 10 spec. Prizinės vietos - diplomai Auklėtoja
7 spec. Mokytoja
II soc. įg. kl. Logopedė
10 spec.  
 Pasvalio l/d “Liepaitė” ir l/d “Eglutė” Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas “Spalvų savaitė” 2021-04-28 5-8-10 lav.   Padėkos raštai  Mokytoja
 Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų  projekto „Miklūs  piršteliai – graži kalbelė” - virtuali mokymo priemonių paroda.  2021-04-01 - 30    Pažymos   Mokytojai
 Pasvalio “Riešuto” mokyklos Respublikinė SUP turinčių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda “Mano mamos šukuosena”  2021-05-03  Visos klasės  Padėkos Mokytojų grupė
 Šiaulių “Ringuvos” mokyklos respublikinis atvirukų paroda-konkursas “Pavasario spalvos”, skirtas mokiniams turintiems SUP    2021-05    6-10 spec.  Padėkos raštai    Mokytojai
II m.m. soc. įg.   Logopedai
 9 lav.  Diplomas Pavasariškiausio atviruko nominacija  
 Jurbarko Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 10-oji respublikinė virtuali konferencija-festivalis “Saulės vaikai”  2021-05-11    Padėkos raštas  Mokytojos
 Pasvalio r. Vaškų gimnazijos respublikinis kūrybinis konkursas “Sapnavau, sapnavau, kad mėnulyje buvau”     2021-05-25     II m.m.soc.įg. Padėkos raštai      Mokytojai
 III m.m.soc.įg.  
2 lav.   
7 spec.   
 Panevėžio “Šviesos” specialiojo ugdymo centro respublikinė SUP pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda “Mano Tėvelio portretas”  2021-05-27  4 spec.   Padėkos    Mokytojai
 3 spec.  
 Jonavos “Neries” pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus Tarptautinio virtualaus projekto “Keturi metų laikai” kūrybinių darbų paroda (IV etapai)  2021-06-01  Pailgintos dienos grupės kolektyvinis darbas  Padėka  Auklėtoja
 Radviliškio “Gražinos” pagrindinės mokyklos Lietuvos spec. klasių mokinių, turinčių intelekto sutrikimų, kūrybinių darbų paroda “Vaikystės takeliu” skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti    2021-06-02 / 18   I m. m. soc.įg.     Padėkos  Mokytojai
6 spec.   Logopedė
II m. m. soc.įg.   
 Gelgaudiškio “Šaltinio” specialiojo ugdymo centro respublikinis SUP turinčių ugdytinių nuotolinis renginys “Turizmo festivalis 2021”  2021-06-08      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Naudingos svetainės