Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Pasvalio specialiosios mokyklos organizacinė struktūra (schema)

MOKYTOJAI, GRUPIŲ AUKLĖTOJAI, MOKYTOJŲ IR GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

 Mokytojo vardas,
pavardė
 Pareigybės pavadinimas  Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Alfonsa Sribikienė Matematikos, dailės mokytoja Dailės vyr. mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė
Violeta Lazickienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja
Birutė Ladygienė Tikybos, etikos, gamta ir žmogus, biologijos, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. tikybos mokytoja,  mokytoja (nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
Simona Kondrotienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja
Klaudijus Ulskis Istorijos, ekonomikos, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų mokytojas Vyr. mokytojas
Virginija Tervydienė Pagrindinio ugdymo lavinamosios klasės ir geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Virginija Bručienė Technologijų, meninių, darbų mokytoja Vyr. mokytoja
Diana Vegienė Kūno kultūros, gydomosios kūno kultūros, fizinės veiklos, individualios gyd. kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė
Tadas Mulevičius Kūno kultūros, individualios gyd. kūno kultūros mokytojas Vyr. mokytojas
Vida Rutienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Vilma Gumbelevičienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės, buities darbų mokytoja Mokytoja
Brigita Macijauskienė Specialiosio pradinės klasės mokytoja Mokytoja
Julija Lelienė Specialiosio pradinės klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Rasa Gailiūnienė Pagrindinio ugdymo specialiųjų klasių, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. mokytoja
Ligita Stacevičienė Pagrindinio ugdymo specialiosios klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Virginijus Vaikšnoras Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas metodininkas
Aušra Veltenienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
GRUPIŲ AUKLĖTOJAI   
Jūratė Bajariūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Vilma Šileikienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Audronė Krištapavičiūtė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Aušra Balčiūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Lina Piliponienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Virginijus Vaikšnoras Grupės auklėtojas  Auklėtojas
Jolanta Kondrotienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Aušra Veltenienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
   MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI
Daiva Baronienė    
Ornela Langienė    
Nerija Armonaitė    
Lina Piliponienė    
Violeta Šležienė    
GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS
Toma Valiukienė    
Monika Vainickienė    

Naudingos svetainės