Pasvalio SM
Namai
                                                                                   PROJEKTAI

Kiekvienais mokslo metais mokykla dalyvauja Pirminės narkomanijos prevencijos projektų rėmimo konkurse.
2005 m. mokykla dalyvavo Kryptingo vaikų užimtumo projektų rėmimo konkurse, taip pat vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos
programos konkurse.
Yra teikiamos paraiškos ir į Europos regioninės plėtros fondus.
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa laimėjo 1500 Lt.
Pirminės narkomanijos prevencijos projektų rėmimo 2005 m. konkurse projektas „Mano ateitis - mano rankose" laimėjo 2000 Lt, kuris buvo sėkmingai įgyvendintas.
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų konkurse programa „Rytdiena prasideda šiandien" laimėjo 1000 Lt.
Buvo teikta paraiška ES struktūriniams fondams finansinei paramai gauti pagal 1 prioritetą ir 1.2 priemonę „Pasvalio specialiosios internatinės mokyklos pastato energetinio ūkio renovacijai".
Pateikta paraiška Europos regioninės plėtros fondo paramai gauti pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę. Techninės paramos projekto pavadinimas „Profesinio lavinimo skyrius Pasvalio specialiojoje internatinėje mokykloje jaunuoliams
su protine ar kompleksine negale".
2006 m. įgyvendintas projektas „Vaikų vasaros poilsio stovykla „Šaltinėlis" - 2000 Lt.
2006 m. laimėta 4000 Lt projektui vaikų ir paauglių prevencija „Gėris sėjamas vaikystėje".
2006 m. laimėta 2300 Lt pirminės nakomanijos projektui „Pasakykime blogiui ne".
2007 m. laimėta 1100 Lt psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programai „Draugystės rankos !".
2008 m. laimėta 2500 Lt vaikų socializacijos programai „Pasibelsk į mano širdį".
2008 m. laimėta 1300 Lt Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektui „Augu stiprus ir sveikas".
2008 m. laimėta 1100 Lt psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektui „Draugystės rankos II" 
 2009 m. laimėta 2000 Lt dalyvauti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje „Augu stiprus ir sveikas II". Projekto koordinatorė J. J. Bajariūnienė.
 2009 m. laimėta 700 Lt vaikų socializacijos programai „Pasibelsk į mano širdį - 2". Projekto koordinatorė Br. Mainonienė.
2009 m.laimėta 300 Lt pilietinio ir tautinio ugdymo projektui „Noriu pažinti Lietuvą".  Projekto koordinatorė Br. Mainonienė
 2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Draugystės rankos III"
2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Siekiame būti sveiki ir gražūs"
2011 m. laimėta 500 Lt projektui „Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas"
2011 m. laimėta 500 Lt projektui„Bendraamžiai - bendraamžiams"
2012 m. vykdytas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos sveikatos projektas " Gyvenk sveikai". Projektui skirta 2800 lt.. Koordinatorė socialinė pedagogė  Loreta Petrauskienė
    2013 m. vykdytas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas " Rūpinkis savimi". Projektui skirta 3000 lt.. Koordinatorė socialinė pedagogė  Loreta Petrauskienė. 2014 m. mokykloje vykdomi šie projektai:
Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos sveikatos projektas " Gyvenk sveikai II". Projektui skirta 4000 lt. Koordinatorė socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė.
Kaip partneriai dalyvaujame Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos projekte "SEU lyderių akademija"

Užpildyta paraiška Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projekto "Mokyklos Pažanga 2014 m." Pateikta vertinti.
2015 m. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Gyvenk sveikai III“. Skirtas finansavimas 1300 eurų. Projekto koordinatorė socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė. Projektas yra tęstinis.

2016 m. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Gyvenk sveikai IV“. Projektas yra tęstinis. Skirtas finansavimas 2350 eurų. Projekto koordinatorė socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė. Projekto darbo grupė: S. Stapulionienė, R. Rutkauskienė, D. Vegienė, L. Stacevičienė, L. Kavaliauskienė, T. Mulevičius, J.Bajariūnienė, A. Balčiūnienė, V. Rutienė, G. Bagdonavičiūtė, S. Maračinskienė.

2017 m. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas „Gyvenk sveikai V“. Projektas yra tęstinis. Skirtas finansavimas 2200 eurų. Projekto koordinatorė socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė. Projekto darbo grupė: S. Stapulionienė, J.Bajariūnienė, A. Krištapavičiūtė, V. Rutienė, G. Bagdonavičiūtė, S. Maračinskienė, B Macijauskienė, Alf. Sribikienė, D. Steponavičienė.
Mes  
Apie mus  
Galerija  
Aprūpinimas  
Mokytojai  
Lėšos  
Dokumentai  
Projektai  
Auditas  
Pasiekimai  
Kita  
Laiškams  
Naujienos