Pasvalio SM
Namai  


Video
Apie mus
Galerija
Aprūpinimas
Mokytojai
Lėšos
Dokumentai

Bendros žinios apie mokyklą

Pasvalio specialioji mokykla 

Mokyklos adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. 

Telefonas (8 451) 34 505 

Faksas (8 451) 34 504

El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Mokyklos tipas ─ bendrojo lavinimo mokykla, suteikianti pagrindinį specialųjį išsilavinimą.


Administracija
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorė Gintė Januškevičienė Tel.: +370 451 34 326;  Mob. tel.: +370 608 47788;
                                 el. p.:
direktorius@pasvaliospec.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė Tel.: +370 618 33175; el. p.: ritavaiks@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kavaliauskienė Tel.: +370 618 33264; el. p.: loretasaulys@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aidas Šimeliūnas Tel.: +370 610 22854; el. p.: aisimeliunas@gmail.com
Vyr. buhalterė Sonata Matelienė Tel.: +370 451 34504; el. p.: buhalt@pasvaliospec.lt

Pagalbos mokiniui specialistai
Socialinė pedagogė Loreta Petrauskienė Tel.: +370 645 16514; el. p.: loreta1981@gmail.com
Logopedė Sandra Maračinskienė
Psichologė Simona Stapulionienė El. p.: simonastapulioniene@gmail.com

Savivalda

Mokyklos taryba
Pirmininkė Jūratė Bajariūnienė
Sekretorė Loreta Petrauskienė
Nariai T. Mulevičius, T. Krasinskienė, V. Savickienė, N. Armonaitė, S. Armonavičienė, O. Luzanovienė, E. Obuchavičius
     
Metodinė taryba
Pirmininkė Diana Vegienė
Sekretorė Rasa Gailiūnienė
Nariai V. Bručienė, L. Stacevičienė, Kl. Ulskis
Mokytojų taryba
     
Projektai
Auditas
Pasiekimai
Kita
Laiškams
Naujienos