Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas  ir neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

2019-2020 m.m. ugdymo planas

2018–2019 m. m.  ugdymo planas

2017–2018 m. m. ugdymo plano pakeitimas

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Naudingos svetainės