Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Kaip mokyti įdomiau

Antrasis menų festivalis „Kai tu šalia“. „Darbo“ info 2019 m. balandžio 16 Nr. 43 (9894) 4 pusl. www. svietimonaujienos.lt 2019-04-10

"Pavasarinė tradicinė Kaziuko mugė" (Pasvalio specialiojoje mokykloje kovo 1 dieną vyko tradicinė Kaziuko mugė) //Darbas - 2019 m. kovo 16 d., psl. 8

Neįgaliųjų menų festivalyje – vaidinimai, dainos, šokiai: [Pasvalio kultūros centre vyko Pasvalio specialiosios mokyklos organizuotas šalies neįgaliųjų menų festivalis „Kai tu šalia“] / „Darbo“ inf. –  Iliustr. // Darbas. – 2018, bal. 5, p. 3.

Gerai, kai kas nors šalia: [Pasvalio kultūros centre vyko Pasvalio specialiosios mokyklos suorganizuotas šalies neįgaliųjų menų festivalis „Kai tu šalia“] / „Panevėžio krašto“ inf. // Panevėžio kraštas. – 2018, kovo 31, p. 12.

Apie festivalį taip pat skaitykite:

Kai kas nors šalia – saugu ir linksma

Kai tu šalia

Neįgaliųjų menų festivalyje „Kai tu šalia“

Pasvalyje vyko respublikinis neįgaliųjų menų festivalis “Kai tu šalia“

Respublikinis neįgaliųjų menų festivalis „Kai tu šalia“

Razmanavičienė Birutė, Juškienė Vida. Saviraiškos festivalyje: [apie Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo skyriaus „Sartukas“ mokinių išvyką į Pasvalį, kur vyko respublikinis saviraiškos festivalis „Kai tu šalia“] // Zarasų kraštas. – 2018, kovo 30, p. 2.

XX tarptautinės neįgaliųjų varžybos „Aš noriu laimėti!“: [Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai dalyvavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro surengtose tradicinėse tarptautinėse neįgaliųjų varžybose ir iškovojo pereinamąją taurę] / „Darbo“ inf. – Iliustr. // Darbas. – 2018, kovo 27, p. 2.

Šeštadienio virtuvė: [svečiuose pas Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojo padėjėją Ornelą Langienę. – Iliustr. // Darbas. – 2018, kovo 17, p. 6.

Bručienė, Virginija. Specialiojoje mokykloje – tradicinė Kaziuko mugė: [apie Pasvalio specialiojoje mokykloje kovo 1-ąją dieną vykusią tradicinę Amatų dieną] // Darbas. – 2018, kovo 8, p. 4.

Moksleiviai žinias apie Lietuvą išbandė viktorinoje „Žinių mūšis“

Smagu žinoti apie Lietuvą

Viktorina ,,Žinių mūšis. Pažinkime Lietuvą”

„Duonelė ant mūsų stalo“

Dar apie šį projektą „Duonelė ant mūsų stalo"

Pasvalio specialiosios mokyklos (tuomet Pasvalio mokykla-internatas) muziejus įkurtas 1964 metais.

Į naujas patalpas muziejus persikėlė 2011 metais.

Muziejus įsikūręs 302 kabinete (3 aukštas).

Sukaupta per 1000 eksponatų. Gausiausias muziejuje – fotografijų fondas. Dar yra etnografijos, raštijos, numizmatikos ir kt. eksponatų.

Ekspozicijos skyriai:

  • Mokinių dovanos mokyklos muziejui (archeologijos, keramikos, etnografijos, numizmatikos, raštijos ir kt. eksponatai);
  • Mokytojų parengti stendai, metraščiai, albumai su fotografijomis;
  • Mokinių darbeliai;
  • Sporto trofėjai.

Muziejuje rengiamos ekskursijos mokyklos moksleiviams ir svečiams, vyksta įvairių dalykų pamokos.

2014 metais įkurtas Metodinis kabinetas (304 kabinete), kuriame sukaupti mokyklos pedagogų stendiniai pranešimai, iliustruojantys rajoninėse ir respublikinėse konferencijose skaitytus pranešimus, patys pranešimų tekstai, mokytojų sukurtos metodinės mokymo priemonės, renginių scenarijai, lankstiniai, projektai, metodinė medžiaga ir kt.

Taip pat šiame kabinete kaupiami mokyklai dovanoti suvenyrai, gautos padėkos. Yra 8 vietų skaitykla, viena kompiuterizuota darbo vieta ir kopijavimo aparatas.

Pasvalio specialiosios mokyklos (tuomet Pasvalio mokykla-internatas) biblioteka įkurta 1961 metais.

Biblioteka įsikūrusi 213 kabinete (2 aukštas).

Biblioteka kaupia ir saugo mokyklos bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, populiarina jį, aptarnauja vartotojus, padeda pedagogams kokybiškai ugdyti specialiųjų poreikių vaikus.

Bibliotekos fonde – grožinė, mokomoji, metodinė literatūra. Sukauptas daugiau kaip 4700 leidinių, periodinių leidinių fondas.

Mokiniai aprūpinti būtinais vadovėliais. Šiuo metu vadovėlių fonde yra apie 2700 egzempliorių.

2016 metais bibliotekos patalpos suremontuotos, įsigyti nauji baldai.

Bibliotekoje rengiamos naujų knygų, rašytojų gimimo metinėms, valstybinėms šventėms paminėti skirtos parodos, organizuojami renginiai.

IMG 0377

IMG 0379

Demokratiška mokykla, teikia kokybiškas švietimo ir socialinės globos paslaugas.

Vizija

Tapti modernia mokykla, teikiančia kokybiškas švietimo ir socialinės globos paslaugas.

Filosofija

Svarbiausia ne tai, kas esame, bet kuo galime tapti. Svarbiausia ne tai, kur stovime, bet kuria kryptimi judame.

Vertybės

Atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas.

Mokyklos himnas

Kiekvieną rugsėjį mes skubam
Praverti mokyklos duris,
O čia mus visus pasitinka
Jautri pedagogo širdis.

Išmokstam mylėti Tėvynę,
Lietuvišką žodį ištart.
Ir nerti, ir austi, ir pinti,
Ir medį prakalbint paukščiu.

Čia auga mūs širdys ir mintys,
Pražįstam, kaip žiedas trapus.
Išmokstam mylėt ir neklysti
Stipriais būt svajonių kely.

Aukime, svajokime,
Šypsenas dovanokime.
Lai sukas laikas ratu,
Mes kurkim pasaulį kartu.

Tekstas – Rasa Gailiūnienė
Muzika – Bronė Mainonienė

Naudingos svetainės